Често задавани въпроси

Въпрос 1: Могат ли да се заразяват налични дървета в съществуваща градина или гора?

Отговор: Не, това е невъзможно и ще се убедите защо като прочетете публикацията за същността на микоризата.

Въпрос 2: Могат ли да се запазят някои плодни дървета до ново засадените микоризирани?

Отговор: Това е много индивидуално за всеки конкретен случай решение. Зависи от разстоянията и съвместимостта на дървесните видове. Могат да се запазят орехи, лешници, дъб и др., които по принцип са микоризни, но разположението им следва да не пречи за нормалното развитие на ново засадените фиданки. Същото важи и за лозите – могат да се запазят само онези, които не изискват химическо третиране!

Въпрос 3 :Възможно ли е спорите в микоризираните дръвчета да загинат по някакви причини и след това отново дървото да бъде заразено?

Отговор: Възможно е само при попадане върху листната маса на фунгициден разтвор, който във всички случаи ще ликвидира трюфелния мицел. Изключено е повтаряне на процедурата за микоризация наново. Спорите загиват и при тотално изсъхване на дървото по някакви причини.

Въпрос 4: Добивът на трюфели зависи ли от вида на дървото?
Отговор: Добивът е различен през годините след старта на първите трюфели и зависи от много фактори, включително и видовете дървета, макар това да не е определящо. От 1 ха може да стигне и до тон, каквито примери има, но това е вече след настъпване периода на пълно плододаване – 12-15-та година.
Въпрос 5: Възможна ли е комбинация в едно насаждение между микоризирани фиданки и обикновени, примерно лешници или орехи?
Отговор: Да, възможно е и все пак определящо е целта на подобна комбинация. Ако целта е в надеждата след време да се получи по екстензивен път микоризация на обикновените, схемата на залесяване се определя след внимателен анализ. Подобна схема е възможно при тополата и лешника, но тук водещото са други фактори – добивът на дървесина или допълнителните плодове(извън трюфелите).
Въпрос 6: Защо има разлика в цените на микоризираните фиданки?
Отговор:Прорастването на фиданките намалява процента на прихващане, макар и с малко, докато за най-младите това е гарантирано на 100 процента.
Въпрос 7: Има ли трюфели,които да се показват малко над земята?
Отговор: Понякога да, но това е по-скоро изключение. И зависи от почвата, наклона на терена и близостта на дървесните корени до горния почвен слой.
Въпрос 8: Може ли докато се чакат трюфелите, земята да се обработва и се сеят зеленчуци?
Отговор: Може, но ограничено и то бобови култури, особено бакла. При големи междуредия – и житни култури на лехи, но до 3-та година от засаждането и при много внимателен подбор и агротехнически операции. Практиката и опитът във Франция показват успешно съчетаване с лавандулата, например.
Въпрос 9: Трюфелите само в корените на фиданките ли растат или из цялата градина?
Отговор: Трюфелите растат околовръст в обхвата на кореновата система, но главно в периферната й част, а това означава и в междуредията на засадените дръвчета.
Въпрос 10: Липсата на обработки и третиране срещу вредители не създава ли опасност от повреждане на плодовете(лешници, орехи и др.)
Отговор: Развъждането на вредители в черупковите плодове никога не е изключено. Но досегашният опит доказва, че това много рядко се случило и дръвчетата се развиват добре без химическо третиране, както и плододаването им. Всъщност, съвсем не става дума за липса на обработки: има разрохкване на почвата в първите три-четири години по един-два пъти годишно, а след това редовно косене на тревата, поставяне при нужда на т.н.сухи превръзки по ствола на дръвчетата пролет и есен, подкастряне и т.н. – всички добри практики на ливадното биологично овощарство. И най-сетне, имате микоризата в дръвчетата – тяхната „оздравителна зараза“, която симбиоза ги прави устойчиви. В крайна сметка нали е по-важно да имаме реколта около корените, а на плодовете в короната следва да гледаме предимно като на допълнителен бонус.

Рубриката се обновява периодично, когато отговорът на повече от три въпроса не се подразбира в публикациите от страниците на сайта

За директни контакти в случай на договаряне подробности по сключването на договор или други важни въпроси: Киро Проданов

0878 / 802 324
kiprobg@gmail.com