Плантация в Добричко

Плантация в Добричко

Галерия проекти Плантация в Добричко Лешникови фиданки с три вида трюфел. Начало – ноември 2005г. Система на засаждане 4,5 / 4,5 м. и рН на почвата 7,5. Галерия Проекти Плантация в Добричко12.09.2010 Плантация в Силистренско11.09.2010 Плантация в Шуменско10.09.2010...
Плантация в Силистренско

Плантация в Силистренско

Галерия проекти Плантация в Силистренско Лешникови фиданки с три вида трюфел. Начало на засаждане м. септември 2003г. при система 4/4 м. в и между редовете. рН на почвата 8,1. Галерия Проекти Плантация в Добричко12.09.2010 Плантация в Силистренско11.09.2010 Плантация...
Плантация в Шуменско

Плантация в Шуменско

Галерия проекти Плантация в Шуменско Лешникови фиданки с три вида трюфел. Начало на засаждане м.април 2004 г. при система 3/3 м. в редовете и 4м. от оградата. рН на почвата 8,13. Надморска височина 185 м. Галерия Проекти Плантация в Добричко12.09.2010 Плантация в...
Плантация в Пловдивско

Плантация в Пловдивско

Галерия проекти Плантация в Пловдивско Насаждение предимно от бадемови дръвчета, инплантирани с два вида трюфели. Начало ноември 2004г. с рН 7,64 и система на засаждане 4/4 м. Галерия Проекти Плантация в Добричко12.09.2010 Плантация в Силистренско11.09.2010 Плантация...
Експериментална плантация в Странджа

Експериментална плантация в Странджа

Галерия проекти Експериментална плантация в Странджа Изградена от дъбови и лешникови дървета с четири вида трюфели, система на засаждане 3/3м Други две зони от смесен тип дървета 4/4 м. рН на почвата 7 – 7,3. Надморска височина 350 м. Галерия Проекти Плантация в...