Галерия проекти

Плантация в Пловдивско

Насаждение предимно от бадемови дръвчета, инплантирани с два вида трюфели.

Начало ноември 2004г. с рН 7,64 и система на засаждане 4/4 м.