Галерия проекти

Плантация в Никополско

Лешниково насаждение, начало – март 2005 г., рН на почвата 7,48 и система на засаждане 3/4 м.

Надморска височина 130 м.