Галерия проекти

Плантация в Силистренско

Лешникови фиданки с три вида трюфел.

Начало на засаждане м. септември 2003г. при система 4/4 м. в и между редовете.

рН на почвата 8,1.