Галерия проекти

Плантация в Шуменско

Лешникови фиданки с три вида трюфел.
Начало на засаждане м.април 2004 г. при система 3/3 м. в редовете и 4м. от оградата. рН на почвата 8,13.
Надморска височина 185 м.