Галерия проекти

Експериментална плантация в Странджа

Изградена от дъбови и лешникови дървета с четири вида трюфели, система на засаждане 3/3м

Други две зони от смесен тип дървета 4/4 м. рН на почвата 7 – 7,3.

Надморска височина 350 м.