Промоция

Дъб

20,00 лв.

О(Quercus pubescens(космат), Q.robur(летен), Q.cerris(цер),
Q.hartwissiana(лъжник, странджански дъб), Q.iles (каменен,вечно зелен дъб)

Поръчайте