Габър (Carpinus orientalis) (келяв габър) и/или Ostrya carpinofolia (воден габър)

Поръчайте