Как да започнем

Заемайки се с изучаването и реализацията на идеята за култивиране на трюфелите, Вие ще получите нашата пълна подкрепа в предприемането на следните необходими стъпки и действия:

1. Благоразумен избор на място и терен

Благоразумен избор на място и терен с подходяща почва за плантацията, както и за първите агротехнически дейности, описани по-долу.

2. Избор на вида дръвчета и трюфели

Избор на вида дръвчета и трюфели, с които да са инфектирани (зависи от еко типа и морфологията на почвата).

3. Технологичен режим на работа

Технологичен режим на работа за ускоряване растежа на фиданките и целогодишен план за пет години напред.

Последни новини

Кампания за билката м. май-октомври 2021

От 14 май 2021 г. започнахме кампания по залесяването на новопроизведените малки туфи с чудодейната билка от Странджа - билковия чай Sideritis syriaca. С предимство са хората, които ще култивират растението в 26-те села на 5-те странджански общини при спазване на...

повече информация
Промяна в адреса

Промяна в адреса

Молим всички , които планират изпращане на почвени проби за тестване или желаят лична среща да имат пред вид, че от 7 декември 2020 г. дейността се осъществява на нов адрес в гр. Бургас – ж.к. „Изгрев“, бл.135, партер -юг. Мястото е много удобно разположено срещу...

повече информация
Ново за странджанския билков чай

Ново за странджанския билков чай

Началото на 2021 г. се очертава и като нова начало за култивираната билка Sideritis syriaca – странджанския билков чай. Налице е по-мащабно производство на разсад за билката и от средата на април ще започнем продажба на малките туфички за разсаждане на предварително...

повече информация

Теренът за трюфелна плантация

Теренът за трюфелна плантация е най-подходящ върху карстови почви с рН-ниво минимум 7-7,8 за някои от видовете трюфели и 7,9-8, примерно белите трюфели M.pico. Много са подходящи наклонените терени в близост до реки и дерета или други водни басейни с рохкава и/или глинесто-пясъчливи почви, в които не преобладава глината или тя е типично хидрофилна, много фина глина (водопропусклива). В Заявка за анализ на почвата дайте възможно най-пълна информация за разположението на терена – това е не по-малко важно от морфологичните признаци на почвата, за да получите и по-изчерпателни препоръки. Важно е да няма опасност от попадане на химични отрови във водата или във въздуха над самите дръвчета.

Проверка на почвата

Проверка на почвата: с 10 % разтвор на солна киселина капвайте по една-две капки върху почвата; първо на повърхностния слой, а след това и на 15 до 20 см. дълбочина. Мигновената поява на мехурчета е показател, че рН-нивото на почвата е минимум 7. Това е първият важен признак, че сте на подходящото място. И все пак: колкото по-високо е рН-нивото, толкова по-добре. Вземете 1 кг почва от 0 до 20 см. дълбочина. По две – три проби са достатъчни за над 1 до 5-6 дка, ако по цвят и механичен състав почвата не се различава и реагира еднакво на солната киселина. Надморската височина няма особено значение – до 1 500 м. е напълно съвместима с живота на трюфелите, разбира се, в зависимост от вида им и другите фактори.

Почвените проби

Почвените проби, ако реагират на солната киселина, изпратете в нашия офис на посочения адрес в Бургас. Съвместно ще уточняваме дали да направим химичен анализ на почвата(ако се налага).

Резултатите от анализи

Резултатите от анализи, направени за други цели може да се ползват само след консултация и съгласуване. След първоначалния тест на почвената проба получавате препоръки за следващите си действия – евентуално извършване на агротехнически дейности, пресмятане броя и вида на фиданките, сключването на договора. Добре е да имате скица на терена, а дори и снимки на частта от него, планирана за микоризираните дръвчета. Възможна ли е комбинация от обикновени и трюфелно-заразени фиданки? Да, напълно е съвместимо, но за всеки конкретен случай решението е различно.

Ако разполагате с нужната почва

Ако разполагате с нужната почва, планирайте бъдещата си трюферия не само като обем от дейности и финанси в настоящия момент, а възможността тя да се развие от минимум 1 дка до 5- 10 дка в перспектива, т.е. може да започнете със сто фиданки (1-2 дка), но да я планирате за повече. При нужда от химичен анализ предоставяме пробите на специализирана лаборатория в Бургас към Агенция по горите.

За стойността на първоначалния тест и химичния анализ виж формуляра „Заявка за анализ на почвата“.

За всеки направен тест и предписание по него, ако не се прави химичен анализ, се заплаща по 20 лв. Ако след този първоначален тест е необходим хим.анализ, превежда се разликата – 125 лв., по банкова сметка, посочена в заявката – Виж Заявка за анализ.

Важно е да знаете:

Kултивирането на трюфелите е оригинална агролесовъдска система въз основа принципите на биологичното ливадно овощарство и можете да развивате съпътстващи дейности – пчеларство, билки. Но не търсете непременно съчетание на ползата с овощните видове – все пак трюферията възпроизвежда естествените условия в гората и при избора на дървесните видове препоръчваме дъб и габър, липа и леска или други, но само предимно като смесено насаждение. Има и други микоризни дървесни видове, но се изпълняват по специална поръчка.

Важно е да знаете:

Kултивирането на трюфелите е оригинална агролесовъдска система въз основа принципите на биологичното ливадно овощарство и можете да развивате съпътстващи дейности – пчеларство, билки. Но не търсете непременно съчетание на ползата с овощните видове – все пак трюферията възпроизвежда естествените условия в гората и при избора на дървесните видове препоръчваме дъб и габър, липа и леска или други, но само като смесено насаждение. Има и други микоризни дървесни видове, но се изпълняват по специална поръчка.

Сключване на договор

Към сключването на договор се пристъпва след като са известни резултатите от почвените проби и сте наясно с етапите и обема на залесителните дейности. Цените на фиданките са посочени в „Начало“ и формуляра „Заявка фиданки“. Промените се посочват периодично на първа страница в сайта. Заедно с договора получавате при поискване и книгата „Трюфелите в България. Практична технология за култивиране“. Това са подробни указания за изграждането и управлението на трюфелната плантация. В договора може да направите свои предложения по отделните текстове.

Кога да засаждате дръвчетата?

Кога да засаждате дръвчетата? – Има пролетен и есенен сезон. Есента е най-подходящия сезон за почви, за които има препоръка да се обогатяват с варовик. За различните райони на страната периодът е различен – от октомври до декември или март-май. Микоризираните дръвчета имат предимството, че много по-лесно се прихващат – коренната им система е в торфено-минерален субстрат. Практиката показва, че дори и в късна пролет, в хладните или облачни и дъждовни дни до края на юни имаме 100 процентно прихващане на дръвчетата. А доброто им развитие се дължи и на микоризата в корените им (вж.“Микориза“).

За директни контакти в случай на договаряне подробности по сключването на договор или други важни въпроси: Киро Проданов

087 880 23 24

Тел. Управител 0878 802 324 (при липса на връзка с офиса и в съботни дни)

kiprobg@gmail.com