Как да започнем

Заемайки се с изучаването и реализацията на идеята за култивиране на трюфелите, Вие ще получите нашата пълна подкрепа в предприемането на следните необходими стъпки и действия:

1. Благоразумен избор на място и терен

Благоразумен избор на място и терен с подходяща почва за плантацията, както и за първите агротехнически дейности, описани по-долу.

2. Избор на вида дръвчета и трюфели

Избор на вида дръвчета и трюфели, с които да са инфектирани (зависи от еко типа и морфологията на почвата).

3. Технологичен режим на работа

Технологичен режим на работа за ускоряване растежа на фиданките и целогодишен план за пет години напред.

Последни новини

КАМПАНИЯ ПРОЛЕТ 2023 Г.

КАМПАНИЯ ПРОЛЕТ 2023 Г.

Започна записването за трюфелно-микоризирани фиданки за пролетното засаждане. Това ще бъдат предимно италиански фиданки леска, дъб и габър. Доставката им ще бъде в периода 28 април – 12 май в зависимост от времето и периода на доставка. Цената на италианските фиданки...

повече информация
Договаряне на фиданки за 2022 г

Договаряне на фиданки за 2022 г

От 1-ви август 2022 г. започва кампанията за договаряне на трюфелно-микоризирани фиданки за есенно засаждане 2022 г. Цената на българските фиданки ще бъде 20 лв.-преференциална цена, поради изчерпване на наличните минимални количества. За италианските фиданки цената...

повече информация
Есенна разпродажба на фиданки

Есенна разпродажба на фиданки

РАЗПРОДАЖБА  НА  ФИДАНКИ От 25 октомври до 15 декември 2021 г.  провеждаме акция по разпродажба на български трюфелно-микоризирани фиданки,  извън  договорените за тази година. Свободните видове фиданки са: дъб, липа и орех пекан, микоризирани с три вида трюфели –...

повече информация

Теренът за трюфелна плантация

Теренът за трюфелна плантация е най-подходящ върху карстови почви с рН-ниво минимум 7-7,8 за някои от видовете трюфели и 7,9-8, примерно белите трюфели M.pico. Много са подходящи наклонените терени в близост до реки и дерета или други водни басейни с рохкава и/или глинесто-пясъчливи почви, в които не преобладава глината или тя е типично хидрофилна, много фина глина (водопропусклива). В Заявка за анализ на почвата дайте възможно най-пълна информация за разположението на терена – това е не по-малко важно от морфологичните признаци на почвата, за да получите и по-изчерпателни препоръки. Важно е да няма опасност от попадане на химични отрови във водата или във въздуха над самите дръвчета.

Проверка на почвата

Проверка на почвата: с 10 % разтвор на солна киселина капвайте по една-две капки върху почвата; първо на повърхностния слой, а след това и на 15 до 20 см. дълбочина. Мигновената поява на мехурчета е показател, че рН-нивото на почвата е минимум 7. Това е първият важен признак, че сте на подходящото място. И все пак: колкото по-високо е рН-нивото, толкова по-добре. Вземете 1 кг почва от 0 до 20 см. дълбочина. По две – три проби са достатъчни за над 1 до 5-6 дка, ако по цвят и механичен състав почвата не се различава и реагира еднакво на солната киселина. Надморската височина няма особено значение – до 1 500 м. е напълно съвместима с живота на трюфелите, разбира се, в зависимост от вида им и другите фактори.

Почвените проби

Почвените проби, ако реагират на солната киселина, изпратете в нашия офис на посочения адрес в Бургас. Съвместно ще уточняваме дали да направим химичен анализ на почвата(ако се налага).

Резултатите от анализи

Резултатите от анализи, направени за други цели може да се ползват само след консултация и съгласуване. След първоначалния тест на почвената проба получавате препоръки за следващите си действия – евентуално извършване на агротехнически дейности, пресмятане броя и вида на фиданките, сключването на договора. Добре е да имате скица на терена, а дори и снимки на частта от него, планирана за микоризираните дръвчета. Възможна ли е комбинация от обикновени и трюфелно-заразени фиданки? Да, напълно е съвместимо, но за всеки конкретен случай решението е различно.

Ако разполагате с нужната почва

Ако разполагате с нужната почва, планирайте бъдещата си трюферия не само като обем от дейности и финанси в настоящия момент, а възможността тя да се развие от минимум 1 дка до 5- 10 дка в перспектива, т.е. може да започнете със сто фиданки (1-2 дка), но да я планирате за повече. При нужда от химичен анализ предоставяме пробите на специализирана лаборатория в Бургас към Агенция по горите.

За стойността на първоначалния тест и химичния анализ виж формуляра „Заявка за анализ на почвата“.

За всеки направен тест и предписание по него, ако не се прави химичен анализ, се заплаща по 20 лв. Ако след този първоначален тест е необходим хим.анализ, превежда се разликата – 125 лв., по банкова сметка, посочена в заявката – Виж Заявка за анализ.

Важно е да знаете:

Kултивирането на трюфелите е оригинална агролесовъдска система въз основа принципите на биологичното ливадно овощарство и можете да развивате съпътстващи дейности – пчеларство, билки. Но не търсете непременно съчетание на ползата с овощните видове – все пак трюферията възпроизвежда естествените условия в гората и при избора на дървесните видове препоръчваме дъб и габър, липа и леска или други, но само предимно като смесено насаждение. Има и други микоризни дървесни видове, но се изпълняват по специална поръчка.

Важно е да знаете:

Kултивирането на трюфелите е оригинална агролесовъдска система въз основа принципите на биологичното ливадно овощарство и можете да развивате съпътстващи дейности – пчеларство, билки. Но не търсете непременно съчетание на ползата с овощните видове – все пак трюферията възпроизвежда естествените условия в гората и при избора на дървесните видове препоръчваме дъб и габър, липа и леска или други, но само като смесено насаждение. Има и други микоризни дървесни видове, но се изпълняват по специална поръчка.

Сключване на договор

Към сключването на договор се пристъпва след като са известни резултатите от почвените проби и сте наясно с етапите и обема на залесителните дейности. Цените на фиданките са посочени в „Начало“ и формуляра „Заявка фиданки“. Промените се посочват периодично на първа страница в сайта. Заедно с договора получавате при поискване и книгата „Трюфелите в България. Практична технология за култивиране“. Това са подробни указания за изграждането и управлението на трюфелната плантация. В договора може да направите свои предложения по отделните текстове.

Кога да засаждате дръвчетата?

Кога да засаждате дръвчетата? – Има пролетен и есенен сезон. Есента е най-подходящия сезон за почви, за които има препоръка да се обогатяват с варовик. За различните райони на страната периодът е различен – от октомври до декември или март-май. Микоризираните дръвчета имат предимството, че много по-лесно се прихващат – коренната им система е в торфено-минерален субстрат. Практиката показва, че дори и в късна пролет, в хладните или облачни и дъждовни дни до края на юни имаме 100 процентно прихващане на дръвчетата. А доброто им развитие се дължи и на микоризата в корените им (вж.“Микориза“).

За директни контакти в случай на договаряне подробности по сключването на договор или други важни въпроси: Киро Проданов

087 880 23 24

Тел. Управител 0878 802 324 (при липса на връзка с офиса и в съботни дни)

kiprobg@gmail.com