Дървесни видове

Дървесни видове за трюфелно култивиране

Основните растителни видове, от които се добиват трюфелно-микоризираните дръвчета са 9-те вид дъб (космат, летен, цер и др.), леска, липа, габър, топола, бреза, кестен, кедър и др.

Дъбът е доказано най-добрия и подходящ гостоприемник за всички видове трюфели. Специално в Италия най-успешен се оказва Quercus pubescens – космат дъб. У нас този вид също вирее добре на карстовите почви и  намираните под него трюфели винаги са качествени. За това и създаването на смесено насаждение с участието на някои от посочените видове дъб е препоръчително за всички, които желаят да се занимават с култивация на трюфели.

Посочените по-долу в таблицата дървесни видове са последните от произведените български микоризирани фиданки. От есента на 2022 г. извън посочените ще изпълняваме заявки само за италиански микоризирани фиданки. Само за допълване на вече съществуващи трюферии ще могат да се осигуряват единични бройки дъб и леска.

Вид фиданки Вид трюфелна микориза  
Aestivum Unchinatum Melanosporum Bianchetto Magnatum Pico Общо
(черен летен) (Borchi)
1.    Дъб 34+20   1     55
2.    Каменен дъб 8+3   5     16
3.    Леска 6+3 3бр 14 11 1 38
4.    Липа 23+4   1 5+1   34
5.    Габър 13+3         16
6. Орех 2     4   6
7. Планински лимон 12+4+1         17
8. Корков дъб 4         4
9. Кестен 3         3
общо 189