Трюфелно агролесовъдство

Привързването на младите лешникови фиданки през първите 1-2 години е наложително в някои случаи

Теренът за трюфелна плантация

Трюфелното агролесовъдство е оригинално и практическо оползотворяване на пустеещи земи с трюфелно-микоризирани дръвчета. Овощни или горско-декоративни, според мястото и допълнителното им предназначение, те формират една нова екосистема от по-устойчиви дървесни видове(виж „Микориза“).

Наричани накратко трюферии, тези стопанства могат да бъдат от един до 100 и повече декари. Стига навсякъде да е подходяща почвата. В границите на едно такова стопанство може да има и обикновени, не микоризирани дръвчета. Възможна е схема на комбинирано залесяване , но съществуващи дървета следва да се премахват или новите да са на достатъчно разстояние от тях. Най-важната инвестиция в такова начинание след парите за трюфелния разсад това са волята, търпението и упоритостта да постигнете крайната цел.

Схемите на залесяване са различни според големината на терена: за площ от 1-2 дка – минимум 3/3 метра (до 105 бр. средно в дка), 4/4 м. за терен от 3 до 5 дка.( до 63 бр. в дка). За площи над 5 дка може да се прилагат смесени варианти – от 4/5 м. (50 бр. в дка) до 5/6 м.(40 бр. в дка).

Самата технология на отглеждане практически никак не е сложна и дори е по – не ангажираща от традиционното овощарство.

Грижите за младите
дъбчета,
също са важни…

Пример на изоставен двор с изчистени стари дървета в Габровско, който се превръща в лешникова трюферия

Трюферия с тополи
и над почвено
капково напояване

Лешникова плантация
Врачанско

В лешниковата плантация често се подкастрят израстъците и се изхвърля падналата шума

Дъбово-лешникова трюферия – една добра съвместимост на дървесните видове

Добре поддържана трюферия

Жълъди по 4-годишно дъбче

За директни контакти в случай на договаряне подробности по сключването на договор или други важни въпроси: Киро Проданов

0878 / 802 324
kiprobg@gmail.com