Дървесни видове

Дървесни видове за трюфелно култивиране

Основните растителни видове, от които се добиват трюфелно-микоризираните дръвчета са 9-те вид дъб (космат, летен, цер и др.), леска, липа, габър, топола, бреза, кестен, кедър и др.

Дъбът е доказано най-добрия и подходящ гостоприемник за всички видове трюфели. Специално в Италия най-успешен се оказва Quercus pubescens – космат дъб. У нас този вид също вирее добре на карстовите почви и намираните под него трюфели винаги са качествени. За това и създаването на смесено насаждение с участието на някои от посочените видове дъб е препоръчително за всички, които желаят да се занимават с култивация на трюфели: Космат дъб, зимен и летен дъб, вечно зеления Каменен дъб (Quercus ilex), цер. Леска (без претенции за сортове) основно е Дървовидна турска (Corylus colurna), която впоследствие може да се облагороди; предлагат се и сортови лешници, а тези от Италия са само обикновена леска(Q.avelana); Габър- Ostrya carpinofoli, отчасти липа – Tilia Сordata, Тomentosa, при поръчки и кедър или кестен. Новост от 2014г. е използването на орех Pecan {Carya olivaeformis).

Основните растителни видове, от които се добиват трюфелно-микоризираните дръвчета са 9-те вид дъб (космат, летен, цер и др.), леска, липа, габър, топола, бреза, кестен, кедър и др.

Дъбът е доказано най-добрия и подходящ гостоприемник за всички видове трюфели. Специално в Италия най-успешен се оказва Quercus pubescens – космат дъб. У нас този вид също вирее добре на карстовите почви и намираните под него трюфели винаги са качествени. За това и създаването на смесено насаждение с участието на някои от посочените видове дъб е препоръчително за всички, които желаят да се занимават с култивация на трюфели: Космат дъб, зимен и летен дъб, вечно зеления Каменен дъб (Quercus ilex), цер. Леска (без претенции за сортове) основно е Дървовидна турска (Corylus colurna), която впоследствие може да се облагороди; предлагат се и сортови лешници, а тези от Италия са само обикновена леска(Q.avelana); Габър- Ostrya carpinofoli, отчасти липа – Tilia Сordata, Тomentosa, при поръчки и кедър или кестен. Новост от 2014г. е използването на орех Pecan {Carya olivaeformis).

Възможен избор на трюфелно-микоризирани фиданки за 2022 г:

Цени български фиданки – 25 лв.(за дъб и габър – 24 лв.) Италиански – 38 лв.

Възможен избор на трюфелно-микоризирани фиданки за 2022 г:

Дъб (Quercus pubescens, Q.robur, Q.cerris, Q.hartwissiana)

Каменен(вечно зелен) дъб-Q.iles, космат, летен, цер, лъжник (странджански дъб)

Габър Carpinus orientalis (келяв габър) и/или

Ostrya carpinofolia (воден габър).

Липа сребриста (Tilia tomentosa| и/или

Tilia cordata – дребнолистна

Леска турска дървовидна (Corylus columa)

Обикновена (Q.avelana).

Орех пекан (Caria olivaeformis)

ограничени количества

За директни контакти в случай на договаряне подробности по сключването на договор или други важни въпроси: Киро Проданов

0878 / 802 324
kiprobg@gmail.com