Култивиране на трюфели

Трюфелно агролесовъдство

Знания за трюфелите

Галерия проекти

Трюфелите – видове, начални добиви

Обект на култивиране са шест вида трюфели в европейските страни. Не във всички региони обаче може да се очаква успех от всеки вид. Затова нашите условия предполагат на този етап да култивираме предимно tuber aestivum vitt. И все пак…

Perigord (tuber melonosporum)

– черният зимен трюфел е с големина като на орех до едра круша. Покрит е с черни многоъгълни брадавички и бяла месеста част (при узряване тъмновиолетово до черно). Много приятен аромат и силен мускатен дъх, особено в прясно състояние, високо ценен и търсен на пазара. Ограничени ареали на разпространение в природата, вирее в чакълесто – пякъкливи варовикови почви в отделни райони и местности. Време на прибиране – от ноември до март. Оказва се сравнително лесен за култивиране – заема около 60% от плантациите в Италия. Предлагаме ограничен брой фиданки с този вид и само за отделни райони и почви. В местностите, където расте този ценен вид трюфел и в същия период от време се среща и другия негов събрат –

Tuber brumale, черен зимен трюфел.

Расте на места от 200 до 1 000 м. надморска височина от ноември до март, в по-тежки и глинести почви, по-малко варовити и чакълести.
Има специфична миризма и е с ограничено търсене и предлагане, но във Франция има интерес към този вид. Ежегодно се изкупува и у нас.

Tuber magnatum pico

наричан още италиански бял трюфел. Достига на големина колкото голяма ябълка и тегло от до 500 грама (по изключение и повече). Кожата му е гладка , жълта или сива, а месестата част – жилава, с гъсто натрупани спори.

Миризмата на Tuber magnatum pico е много силна, често с невероятно съчетание на аромати – мускат с приятен горски дъх и свежо сирене, по-силна е от тази на черния зимен трюфел. Рядко срещан в природата. Вирее главно в Италия, а на изток в Хърватия, Словения, Черна гора от септември до декември. У нас са намирани отделни екземпляри, но през последните 2-3 години се разкриха доста ареали на разпространение – в Северна и Южна България. Все повече ловци на трюфели се специализират в неговото намиране. Има и много подходящи места за неговото култивиране, колкото и трудно този вид да се поддава на възпроизвеждане в трюферии. Нужни са много внимателни грижи за подбор на мястото и почвата, както и в процеса на отглеждане. Дори в Италия се считат за спорни резултатите от опитите за неговата култивация, а успешните трюферии грижливо се пазят в тайна. Поради това заявки за култивиране ще приемаме само за ограничени райони и след внимателен анализ на почвено-климатичните условия и на възможностите за отглеждане. За разлика от него, приличащият му на външен вид –

Tartufo bianchetto marzuolo(tuber borchii Vit.)

много по-разпространен и един от най-лесно култивиращите се видове. Често откриван и у нас в борови и смесени гори до 1 500 м.н.в. от декември до април. При по-специални грижи може да се запазва в добро свежо състояние до месец.

*Tuber aestivum vitt (Scorzone)

Черен трюфел, приличащ на perigord, с неправилна кръгла форма, покрит с големи брадавици, малко сплескани. Отначало вътрешността му е бледа, но от слънцето се изменя в жълтеникаво-бежова, кръстосана с много твърди жилки, които образуват петоъгълни деления, изпълнени с 5 – 6 спори. Ароматът му е по-слаб от perigord, но приятен и не толкова наситен, с много по-бързи и по-големи добиви, с най-дълъг период на събиране – от май до октомври. Най-често срещания вид в България в почти всички региони от април до декември, а дори и през зимата. На практика този родов вид трюфел е с най-широки ареали на разпространение в света и цената му през зимата е три-четири пъти по-висока. Вече имаме трюфелно-заразени фиданки и с български самородни трюфели – една практика, която в по-голяма степен предполага успешно култивиране. Според времето на събиране и по органолептичните си показатели, през късна пролет и лятото aestivum е tuber scorzone, а от м.септемврип е

Tuber unchinatum Chat.(Unchinato o scorzone) –

лятно-есенния вид  на aestivum, произвеждан и събиран главно в Италия и Франция през септември-декември, понякога до февруари и март, но в по-ограничени ареали. Поради едрината на грудката, добрите добиви в трюфериите и отличните си качества, трюфел унчинато е непрекъснато търсен и с променливо нарастваща цена. Вече предлагаме фиданки и с този вид трюфели с произход от страната ни и от Италия.

Посочени са минималните граници на добива, които са в зависимост от почвено-климатичните условия и развитието на дръвчетата. В някои райони началото на плододаването може да започне и по-рано, другаде по-късно. Трудно могат да се планират добивите от трюфелите като цяло, тъй като факторите за техния растеж и съзряване са изключително много. Изкупните цени също са приблизителни, всяка година те са различни и се определят от добивите, търсенето и предлагането на международния пазар. Също и от големина, аромат, състояние на грудката и др. показатели. Цените могат да бъдат и двойно по-високи в зависимост от съчетанието на посочените фактори.

Период на събиране

Периодът на събиране може да е с месеци различен от посочения в зависимост от климата и почвата, вида и приспособимостта на дърветата, както и почвено-въздушната влажност.

h

Заявка

за анализ на почвата

Моля, изтеглете, попълнете и запишете като .doc файл

Заявка

фиданки

Моля, изтеглете, попълнете и запишете като .doc файл