Договор за фиданки

Получава се по ел. поща заедно с резултатите от първоначалния тест или химичен анализ на почвата, ако в препоръките се насърчава създаването на трюферия. Или се изпраща със Заявка за фиданки с потвърдени цени и начини за разплащане, което е основа за попълване на договора.

h

Заявка

за анализ на почвата

Моля, изтеглете, попълнете и запишете като .doc файл

Заявка

фиданки

Моля, изтеглете, попълнете и запишете като .doc файл

За директни контакти в случай на договаряне подробности по сключването на договор или други важни въпроси: Киро Проданов

0888 802 324
kiprobg@gmail.com