От началото на м. декември 2023 г. могат да се заплащат заявени продукти не само в лева и евро, но и с Bitcoin.

Обадете се когато имате такова желание и възможност.