Уважаеми любители на трюфелното култивиране,

Новият сезон за планиране и реализация на трюферии през 2024 г. ще бъде един преходен период, започнал през 2022-23 г.. Производството на български микоризирани фиданки е силно ограничено по редица причини и поради това ще приемаме заявки предимно за италиански фиданки. Наличието на отделни бройки от леска и космат дъб ще бъдат само за допълване на съществуващи насаждения. Цената на италианските фиданки за сега остава 40 лв./бр. като са възможни колебания надолу в зависимост от три фактора – количество  планирани бройки за година, видове и транспортни разходи.  Родното производство също може да бъде подновено при условия на договорена приемственост. Всички останали предпоставки за успешно начало остават така, както ги намирате в сайта ни.

Киро Проданов, 0878802324