От НАЧАЛОТО НА 2022 Г. СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА 50 КВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЗС – АГРОБИОЛОГИЧНО СТОПАНСТВО ВАРОВНИК  НА ЗП КИРО ПРОДАНОВ В С. ВАРОВНИК.

ФЕЦ ЩЕ БЪДЕ РАЗПОЛОЖЕНА НА ДВА РЕДА МЕТАЛНИ СТОЙКИ С ОБЩО 92 БР. ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ В НАЙ-ЮГОИЗТОЧНИЯ КРАЯ НА ПИ 10166.46.770, КОЯТО ЧАСТ ОТ ИМОТА НЕ Е „ЗЕМЕДЕЛСКА“, А „УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ“, СЪГЛАСНО ЧЛ. 2(1) Т.3 ОТ ЗСПЗЗ.

ЦЕЛТА Е СТОПАНСТВОТО ДА СТАНЕ ПО-РЕНТАБИЛНО КАТО РАЗВЪДНА И ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА ЗА  СТРАНДЖАНСКИЯ БИЛКОВ ЧАЙ – ЧАСТ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ЩЕ СЕ ПОЛЗВА В СТОПАНСТВОТО ЗА СУШЕНЕ И ПРЕРАБОТКА НА БИЛКАТА , А ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ЗА ПРОДАЖБА. ПРИ ДОБРО РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОДОБРЯВАНЕ НА БИЛКАТА КАТО ЗНП В ЕК, КОЕТО ОЧАКВАМЕ В КРАЯ НА 22 ГОД., НЕЙНАТА ДЪЛБОЧИННА ПРЕРАБОТКА МОЖЕ ДА АНГАЖИРА И ПО- ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ОТ ПРОИЗВЕЖДАНАТА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ.

ПОРАДИ СЛОЖНИТЕ И ДЪЛГИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОДОБРЯВАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА И СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗГРАЖДАНЕТО И ПУСКАНЕТО Й  В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ФЕЦ АБС ВАРОВНИК НАЙ-ВЕРОЯТНО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА  2023 Г.