От 10-ти декември 2021 г. започва кампанията за договаряне на трюфелно-микоризирани фиданки за пролетно и есенно засаждане 2022 г. Цената на българските фиданки ще бъде 25 лв., а на италианските – 38 лв. Сключените договори до 30 януари ще могат да ползват отстъпка – по 2 лв. за брой капарирани  български фиданки и по 1 лв. за италианските. Това се отнася за всички, на чиито терени е направен първоначален тест за пригодност на почвата до 30 януари 22 г.

Предаването на фиданките според времето и климатичните условия може да започне от края на март до 10 май за пролетното засаждане и от 30 септември до 30 ноември за есенното.