© Киро Проданов – автор
© Киро Проданов – издател

Българска
Първо издание
Формат: 16/64/90, печатни коли 6
Консултант: проф. д-рсн Росица Бъчварова
Редактор: Радослава Павлова
Снимка на корицата: български култивирани трюфели,
фотография: Христин Павлов
Илюстрации: Киро Проданов
Корица, дизайн и предпечат: Ваня Колева
Печат: ЦДМ ЕООД – Бургас
ISBN 978-619-91326-1-6
Фирма „КИПРО“ • kiprobg@gmail.com
www.kipro-bg.com • Кипро ООД

За всички, които искат да се занимават с култивиране на трюфели излезе от печат тази малка книжка . От 7 март 2020 г. тя вече е в продажба чрез нашия сайт. Желаещите да я разпространяват в различни региони на страната могат да се свържат с автора на книгата на тел.0878/ 802 324. Всичко, което е нужно да знаете за това интересно занимание като хоби или нещо повече ще намерите в 95-те страници интересна информация и 89 цветни приложения. Това добре се вижда от съдържанието.

Цена: 15 лв.

Заявка за книгата: На тел./Weber 0878802324, ел.поща – kiprobg@gmail.com посочете офис на Еконт, две имена и тел. на получател

Ето и съдържанието на книгата:

УВОД-ВЪВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………….. 5
ЗА ТРЮФЕЛИТЕ И КУЛТИВИРАНЕТО ИМ У НАС…………………………….. 9
Tuber aestivum Vitt……………………………………………………………………………..11

Tuber uncinatum …………………………………………………………………………………12

Tuber melanosporum (Реrigord) ………………………………………………………14

Tuber brumale………………………………………………………………………………………15

Tuber borchii Vitt………………………………………………………………………………….17

Tuber magnatum Pico ………………………………………………………………………..18

Tuber macrosporum Vitt. ……………………………………………………………………20

ЕТАПИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В КУЛТИВИРАНЕТО………………………………..23
Основни етапи и цели……………………………………………………………………….23

Задачи и последователни стъпки…………………………………………………..24

Избор на подходяща площ………………………………………………………………25

Проверка на почвата…………………………………………………………………………28

Избор на фиданки и на вида трюфел…………………………………………….31

Подаване на заявка и сключване на договор …………………………….35

Подготовка на терена и засаждане на фиданките……………………..38

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНТАЦИЯТА………………….48
Агролесовъдни обработки след засаждането……………………………48

Торене (мулчиране) и резитби………………………………………………………..51

Напояване……………………………………………………………………………………………56

Други агролесовъдни дейности……………………………………………………..59

Лов на трюфели. Как да обучим куче-търсач………………………………62

Породи и кръстоски кучета-търсачи…………………………………………….63

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ХОБИ ИЛИ ПРОФЕСИЯ ……………………………………………72
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………………………75
Съхраняване на трюфели…………………………………………………………………75

Стандарт за свежи трюфели…………………………………………………………….76

Протокол за изкупуване на трюфели…………………………………………….77

Е-correct мелиорант…………………………………………………………………………..78

Хумустим и агрохумустим………………………………………………………………..80

Органичен тор-компост……………………………………………………………………81

Дневник за бележки…………………………………………………………………………..82

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОТДЕЛНИТЕ
АГРОЛЕСОВЪДНИ ДЕЙНОСТИ……………………………………………………………85
ИЗТОЧНИЦИ И ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………………..96