От 3-ти декември 2019 г. до 30 март 2020 г. ще се приемат заявки за пролетно засаждане на вече определените терени за бъдещи трюферии. Италианските фиданки ще бъдат доставени до края на април. В зависимост от климатичните условия този срок може да се удължи по изключение до две седмици, т.е. началото на май. Заявки се приемат само в писмен вид с попълване на специалния формуляр, който се изтегля от сайта и се изпраща по ел.поща в Word формат. Преди това обаче трябва да е изпратена почвена проба и да има положителен резултат с конкретни препоръки, които изписваме върху бланката „Заявка за анализ на почва“. Заявените по този начин италиански фиданки в посочения срок гарантират съответствието на дървесния и на трюфелния вид, предварително съгласувани като най-подходящи за избрания терен.

Напомняме, че с оглед на променящите се климатични условия, а и спецификата на трюфелното култивиране, най-подходяща е трюферията със смесени дървесни видове – приоритетно дъбово и дъбово-лешниково насаждение. До края на януари утвърдените заявки ще бъдат на цена 35 лв. за италианските и по 25 лв. за българските.