От 15 декември 2018 г. до 15 април 2019 г. ще продължи подготовката за планиране на трюферии чрез тестване на почвите в конкретно избраните терени, както и подбора на вида и броя на фиданките, микоризирани със съответния трюфелен вид. Припомняме, че фиданки ще се продават само за терени, на които е направен първоначален тест с положителни резултати и въз основа на дадените препоръки към съответната форма на Заявка за анализ на почвата и благоприятното разположение на терена. В случаите когато е направен химичен анализ препоръките в попълнената Работна карта трябва да са безусловно изпълнени. И в двата случая след дадените препоръки трябва да ни се изпрати попълнен формуляр на Заявка за фиданки. За есенното засаждане крайният възможен срок е 31 август.
Авансовото плащане ще бъде 10% -15% за българските и 20% за италианските фиданки. Фактури при разплащането ще се издават както следва:

От „Кипро” ООД за регистрираните по закона за ДДС, както и на всички купуващи италиански фиданки;
От ЗП Киро Проданов – за физически лица и фирми, не регистрирани по закона за ДДС.
Цените на българските фиданки са 25 лв.

Италианските – 18 €/бр.