От края на м.март до средата на м.май предстои да завършат засаждането на трюфелно-микоризираните си фиданки всички стопани, които по договор от 2017 г. имат да получават остатъчни количества. През този период от време същото ще могат да направят и сключилите договор за 2018 г. – за италиански и български фиданки. Допълнителни заявки от италианските за пролетно засаждане ще се приемат до 02.04., а за есенното засаждане, включително и за българските – от февруари до 30.07. , но само след направен тест или химичен анализ на почвата.

В края на м.август ще можем да съобщим с какви нови видове фиданки ще разполагаме за есенното засаждане, освен класическите дъб, габър, леска, липа.

Сега е момента за внимателен оглед и съответно избор на възможно най-подходящия терен – от февруари до април лесно може да се определи дали площта за бъдеща трюферия задържа вода, накъде е оттичането, къде е снегозадържането и най-продължителното слънцегреене. Всяко подобно описание и дори снимки от терена ще подпомогнат най-правилния избор на вида фиданки със съответния трюфелен вид.

За терените, които са били до скоро ниви с интензивно отглеждане на зърнени и други култури е важно да се направи химичен анализ след първоначалния тест.

За всякакви въпроси, отправени по ел.поща ще получавате подробен и конкретен отговор.