Пролетното засаждане на трюфелно-микоризираните фиданки завърши.  Наред с подписаните договори за есенно засаждане на различните дървесни видове продължаваме да отговаряме на заявки за изследване на почвени проби от набелязаните за целта терени.

Напомняме, че освен морфологичните признаци на почвата за различните видове трюфели, важно условие за пригодността на терена са неговото разположение и околната растителност, наклона и близостта с водни басейни, гора или полски имоти. Наличието на дървесни видове в терена и наоколо също има значение и често служи за ориентир при подбора на видовете фиданки и трюфели за бъдещата трюферия.

Какви фиданки могат да се поръчват за есента на 2017-та година? Лешниковите фиданки, макар и необосновано предпочитани от мнозина,  вече са продадени – както нашите, така също италианските. Има все още ограничен брой италиански фиданки от габър и космат дъб, съответно с черен летен трюфел Aesivum и черен зимен Melanosporum. Предлагаме ги за октомври-ноември след извършен тест на почвата от терена. Заявки под 12 броя до минимума от 6 бр. ще изпълняваме в края на сезона, ако има останали свободни количества.

Заявки за италианските фиданки приемаме до 30 септември, а остатъчни количества –  до 30 октомври.  Трюфелно- микоризирани  фиданки се продават само след направен първоначален тест за пригодност на почвата и терена, т.е. след като сме дали положителни препоръки върху формуляра на Заявка за анализ на почвата от сайта ни, изпратен по електронна поща.