И през 2016 г. eсенно-зимният бял трюфел T.Magnatum pico – „царят на трюфелите“ все по-често се намира на различни места и от повече търсачи. Това е крехка, изключително ароматна грудка с тегло от 2 грама до 150-200 грама средно и дори до около килограм в редки случаи. Местата, сред които този скъпоценен вид трюфел се развива са главно при разломни и наносни почви с високо рН-ниво(около 8). И все повече ще се увеличават разкритите местонахождения пред вид нарасналия брой търсачи със специално обучените си кучета и добро познаване на местностите с възможно наличие на „златисто“ жълтите грудки. Специално внимание ще отделяме на всеки, който за първи път намери такива трюфели и ще подпомагаме и възнаграждаваме усилията да продължи професионално да го прави.

През тази седмица предлагаме грудки на цена от 1.4 до 1.9 лв./грам.

За информация на тел.0878 или 0888 – 802-.324