От 10 януари до края на март „Кипро и Ко“ изкупува основните видове зимни трюфели – Magnatum pico(до края на януари), T.borchii, T.Brumale, T.melanosporum.

За изкупните цени може да се информирате предварително на тел. 0878(0888) 802-324.

Грудки по-T.Borchii(albidum pico)малки от 5 гр. не се изкупуват и най-добре е събирачите да ги оставят на място в трюфелното поле.

Не транспортирайте трюфелите в найлонови торбички! Използвайте платнени торби или стириопорни кутии.