Добрата реколта от черните есенни трюфели Unchinatum беляза края на 2015 като една добра трюфелна година в България.

Наистина, по-малко е добива на прочутия бял трюфел Magnatum pico, но пък прехода към зимния черен вид Brumale с декемврийските добиви дава също така добра надежда. До края на март 2016 г. този доста специфичен и широко разпространен у нас вид със сигурност ще радва събирачите му и ценителите в няколко европейски страни. Начинаещи или познавачи на този трюфел знаят, че видът е сравнително дребно размерна грудка, рядко над 25 грама. Но това не означава, че трябва да се събира всичко, което кучето открива. По-малки от 6-7 грама не представляват интерес и доста по-бързо се повреждат. По начало brumale не подлежи на дълго съхранение и за това е добре да се предава за изкупуване същия или най-много на следващия ден. Често е смесен с късния unchinatum, а през март-април и с неузрели грудки aestivum. Лесно ще го откриете под всякакви дървета и храсти, в не толкова наситени с варовик почви, нужни за другите видове. Както се вижда от разреза, а и по специфичния аромат, грудката лесно се разбира, че е добре узряла.Изкупната цена се движи между 70-90 лв./кг според качественото състояние на всяка партида и съотношението между дребни и едри грудки.

Същественото е, че понякога може да съжителства с доста по-ценния от него вид – T.melanosporum, в райони с над 450 м. н.в. Всеки, предоставил ни възможност да идентифицираме предполагаемо смесване на двата вида с открит добре узрял екземпляр или дори минимално количество от melanosporum ще получи специална награда от фирмата ни.

През този период ще започне да излиза и малкият бял трюфел borchii(albidum pico, bidnchetto), за който вече има публикация в този блог. Цената му може да е същата или малко по-висока от тази на brumale.

Добрата зима прави доста по-лесен и приятен лова на трюфели. Напомняме, че и под снега кучето лесно открива добре узрелите трюфелни грудки.