На 18 и 19 ноември 2014 г. дадохме своя принос по възстановяването на естествени находища от кримски чай в Странджа, района на Малко Търново. Стъпаловидното и дъгообразно разполагане на новите растения в естествената им среда по целия стръмен карстов терен е добра предпоставка видът да се само възпроизвежда в следващите няколко години. Разбира се, най-важно за опазването и размножаването му в природата е това ценно растение да се култивира в личните градини или в специални чаени плантации. Така ефектът ще е многостранен – опазването на тази билка, вписана в Червената книга на България, нарастваща употреба от култивирани терени, задоволявайки търсенето и повишавайки употребата му като част от здравословния начин на хранене.