Български бял трюфел T. Magnatum pico 130g.

  • Светло жълта външна кора до 1 мм дебелина и плътна вътрешна структура.
  • Много силен приятен аромат.
  • Консумира се без термична обработка.

Характерното за тази година е, че есенно-зимните трюфели в България са откривани в доста ограничени ареали и сравнително малки количества. Наблюдава се тенденция към изместване в по-късните месеци – януари-април. Това се отнася както за черния Tuber brumale, така и за белия Tuber borchii (albidum pico). Слаба бе и реколтата от T.unchinatum, което не изключва неговата поява и през януари-февруари.

Добри екземпляри през ноември-декември бяха открити от най-високо ценения сред трюфелите – T.Magnatum pico. По своите органолептични свойства и аромати нашите бели трюфели от този вид не отстъпват на прочутия му италиански събрат от Алба. Очакваме тази година добивите от него да продължат поне до края на януари. И тук обаче кризата даде отражение в намаленото търсене и в занижените крайни цени.

Към откритите до сега у нас пет вида благородни трюфели много е вероятно да добавим през този сезон и другия прочут черен трюфел – Tuber melanosporum, наричан от французите perigord.