В края на м.май по наша съвместна покана с АБИ у нас гостува г-н Giovanni Pacioni – миколог, професор по ботаника в университета в гр. L’ Aquila Италия, експерт по трюфелите. Проведено бе обучение на нашия екип по ключови въпроси на трюфелното култивиране. Отработени са редица детайли от научното изследване на морфологията и генома на българските трюфели, технологията на отглеждане и микоризацията на посадъчния материал. От направения преглед на досегашните дейности стана ясно, че у нас има създадени обективни предпоставки за успеха на проектите с първите български трюферии. Въпрос на време е и с подобряването на елементи от технологията по култивирането да се появят първите пазарни количества.

Проф. Pacioni пое личен ангажимент да продължи с обучението на нашия екип в лабораторията си в Италия, както и с по-задълбоченото изследване на българските трюфели и условията за успешната им култивация у нас.

Едноседмичният престой на италианския учен и направените от него анализи на цялостната ни дейност, както и дадените препоръки за продължаване на работата са от изключително значение за нашия екип и всички наши последователи. Оценката му ни прави още по-уверени, че култивацията на трюфелите у нас има голямо бъдеще, особено с доказаната вече подкрепа на европейските ни партньори.

Юни 2011г.