В края на м.февруари управителят на „Кипро и Ко” ООД и изп.директор на АЗАЛ (Асоциация за алтернативно земеделие и агролесовъдство) Киро Проданов направи работно посещение във Франция.
В рамките на годишното международно изложение SIMA имаше паралелно демонстрационно представяне на хранителни продукти и деликатеси от френските региони в “Salon i Agri culture” в Porte de Versailes – Париж. Трюфелите и тяхната употреба в различни деликатесни комбинации бяха много добре представени. Но с нашия домакин г-н G.Shevalier поставяме акцента в посещението на две трюферии в района на гр.Клермон Феран и на деловите разговори в института INRA, където скоро приключва работата от програмата за изучаване на трюфелите и успешното им култивиране.

Посетените плантации са от преди 20-25 години – една от иглолистни кедрови дървета с tuber aestivum, а другата от дървовидна и храстовидна леска с t. Brumale. Интересна и полезна практика се оказва живият плет във втората плантация с микоризирани дръвчета от габър. Периодично подкастряни, наред с охранителната, ветрозащитната си и влагозадържаща функция, те плододават и трюфели.

Много са научените уроци при обмяната на опит с френските колеги относно прилаганата технология в производството на посадъчния материал и култивацията на трюфели. Беше ни предоставена специализирана литература и работни схеми по целият спектър от интересуващите ни въпроси. Всички новости и добри практики ще направим достояние на нашите клиенти и партньори в страната под различни форми. Целта е да получим признание като производители с реални добиви от нашите трюферии и включването ни в международната търговия и употреба на трюфелите.

И още нещо, за което са се погрижили френските ни колеги: започнала е подготовка за основаването на общоевропейски Клуб на асоциираните производители на трюфели от страните-членки на ЕС. До м. август нашата организация АЗАЛ ще получи официална покана за форума, предвиден за 7 ноември 2011г. в гр.Нанси, Източна Франция.