НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА АГРАРНИ НАУКИ
Агробиоинститут

Център по компетентност в растителните биотехнологии
София 1164, бул. Драган Цанков 8, тел. 963 54 07; факс 963 54 08

ОТЧЕТ
ЗА ФИТОПАТОЛОГИЧНИ АНАЛИЗИ НА РАСТИТЕЛНИ И ПОЧВЕНИ ПРОБИ
От „Асоциация за алтернативно земеделие и агролесовъдство“ – Бургас ни бяха предоставени проби от почва и корени за фитопатологичен анализ от плантации за производство на трюфели в България.

Резултати
Проби от корени и почва

1 – Габрово- Установено наличие на мицел от трюфел

3 – Свиленград – Установено наличие на мицел от трюфел

2 – Шумен- Установено наличие на мицел от трюфел

4 – Казанлък- Установено наличие на мицел от трюфел

5 – Пловдивско – Установено наличие на мицел от трюфел

6 – Бисер- Установено наличие на мицел от трюфел

7 – „Кипро“ – почва- Установено наличие на мицел от трюфел

8 – „Кипро“-корен лешник- Установено наличие на мицел от трюфел

9 – Добрич – „Канака“ Установено наличие на мицел от трюфел

10 – Добрич-„Меланоспорум“ Установено наличие на мицел от трюфел

11 – Козлодуй 1- Установено наличие на мицел от трюфел

12 – Козлодуй 2- Установено наличие на мицел от трюфел

13 – Силистра 1- Установено наличие на мицел от трюфел

14 – Силистра 2- Установено наличие на мицел от трюфел

Изготвил: Ст.н.с.I ст. дсн Р. Бъчварова – Ръководител лаборатория по Фитопатология

дата : 15 Септември 2006 г